2 Δεκ 2015

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΑΠΟΡΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΙΜΩΣ ΟΙ "ΦΙΛΟΙ" ΚΑΙ "ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΜΑΣ", ΧΑΪΔΕΥΟΥΝ ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥΤΑΝΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ...ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ΑΟΑ ή ORDO ADEPTIS ATLANTIS ή ΣΤΟΑ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ή ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 


Μέλη 72 άτομα εκ των οποίων 24 εκπρόσωποι Θηλέων Σημιτικών Φυλών " ΑΓΑΡ " ήτοι Αράβων , 24 εκπρόσωποι Ερμαφροδίτων Σημιτικών Φυλών " ΣΑΡΡΑ " ήτοι Ισραηλινών και 24 εκπρόσωποι Αρρένων Σημιτικών Φυλών " ΧΕΤΤΟΥΡΑΝ " ή " ΤΟΥΡΑΝ " ήτοι Τουρανίων Μογγόλων και Τατάρων . Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το Α ' Χρονικών της Εβραϊκής Παλαιάς Διαθήκης , αποδεκτής και από Ορθόδοξη Εκκλησία ως " θεόπνευστης ", οι Άγαρ - Χεττούρα - Σάρρα υπήρξαν οι τρείς γυναίκες του " Αβραάμ ", απογόνου του Σήμ . Σκοπός των 72 της ΑΟΑ είναι η πολιτισμική και η βιολογική εξόντωση των 108 αρχικών φυλών του πλανήτη και η εγκαθίδρυση Παγκοσμίου Κυβερνήσεως της Κάτω Ιερουσαλήμ ή Λεβάνια ή Λιβάνια με την υποστήριξη της Άνω Ιερουσαλήμ ή Σελήνης . Γιά τον μη γνωρίζοντα την ετυμολογία του όρου " ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ", κάνουμε γνωστό ότι προέρχεται από τα δύο ελληνικά συνθετικά ΙΕΡΟΣ και ΣΕΛΗΝΗ σε σύνθεση ΙΕΡΑΣΕΛΗΝΗ ή ΙΕΡΑΣΕΛΗΝ ή ΙΕΡΑΣΕΛΗΜ , γιά προσαρμογή της ελληνικής ρίζας " Σ Λ Ν " στην ατλάντεια ρίζα " Σ Λ Μ " μέσω αλλαγής του ενρίνου " Ν " σε " Μ ". Η ατλάντεια ρίζα " Σ Λ Μ " διά παρεμβολής διαφόρων φωνηέντων παράγει τα σημιτικά ΣΑΛΟΜ , ΣΑΛΕΜ , ΣΑΛΑΜ , ΣΟΛΟΜ , ΣΑΛΩΜΗ , ΣΙΛΟΑΜ , ΣΟΥΛΑΜ , ΣΕΛΗΜ . Μία άκρως ενδεικτική φράση είναι ο αραβικός χαιρετισμός ΣΑΛΑΜ - ΑΛΛΑΧ ή ΣΑΛΑΜ - ΑΛΛΕΧ δηλαδή ο Σεληνιακός Αλλάχ ή Ατλάχ , που συνδυάζεται με τη διαβεβαίωση του Κορανίου ότι ο Αλλάχ ή Ατλάχ δεν πέθανε αλλά μετοίκησε στη Σελήνη . Σε ό , τι αφορά τον όρο ΛΕΒΑΝΙΑ που στην εβραϊκή σημαίνει πάλι ΣΕΛΗΝΗ , προέρχεται από τον όρο ρίζα " Σ Λ Ν " δια παρεμβολής του " Β " προς σχηματισμό του " Σ Λ Β Ν " και παράγωγα τα ΣΕΛΕΒΑΝΙΑ , ΣΕΛΕΝΙΑ , ΛΕΒΑΝΙΑ , ΣΕΛΕΒΑΝ , ΛΕΒΑΝ κλπ . Το απλοποιημένο παράγωγο " Λ Β " ή ΛΕΒΙ που χρησιμοποιείται γιά την ισραηλινή φυλή των ιερέων ΛΕΥΙ , σημαίνει " Σεληνιακή Φυλή " ή " Ιερατείο ΣΕΛΗΝΗΣ ". Εμείς θα το μετατρέψουμε σε " Σεληνιαζόμενο ιερατείο " με όλες τις προεκτάσεις σχιζοφρένειας και καταληψίας που συνεπάγεται η χρήση του όρου .

Στο ύπατο τυπικό της ΑΟΑ η μεγίστη θεότητα είναι ο ΣΙΝ ή ΣΙΜ διά αλλαγής ενρίνου " Ν " σε " Μ". Προέρχεται από τις ρίζες " Σ Λ Ν " και " Σ Λ Μ " διά αφαιρέσεως του " Λ " με τελικές ρίζες τα " Σ Ν " και " Σ Μ ". Τα παράγωγα διά προσθήκης φωνηέντων είναι ΣΙΩΝ , ΣΉΜ , ΖΕΝ , ΣΕΝ , ΣΕΝΑ - ΑΡ , ΣΕΝ - ΤΑΪ , ΖΕΝ - ΤΑΪ , ΣΙΝΑ , ΑΣΜΟ - Ν - ΤΑΪ , ΙΛΟΥ - ΣΙΝ , ΕΛΙ - ΣΙΝ , ΕΛΟΧΑ - ΣΙΝ , ΕΛΟΧΙΜ - ΣΙΝ , ΕΛ - ΣΙΝ , ΙΛΑΧ - ΣΙΝ , ΑΛΛΑΧ - ΣΙΝ .

Γιά τους γνώστες της Ασσυροβαβυλωνιακής θρησκείας υπενθυμίζουμε ότι ο όρος ΙΛΟΥ η ΕΛΙ στην αραμαϊκή ή ΕΛ ή ΕΛΟΧΑ ή ΕΛΟΧΙΜ στην εβραϊκή ή ΙΛΑΧ ή ΑΛΛΑΧ στην αραβική εκπροσωπεί όχι συγκεκριμένο θεό αλλά την ιδέα της θεότητος στην απόλυτη και γενική της σημασία . Αποδίδεται στο θεό ΣΙΝ της Σελήνης στον οποίο προσαρμόζονται τα επίθετα " θεός ο άρχων ", " ο άρχων των θεών του ουρανού και της γής ", " βασιλεύς των θεών ", " θεός των θεών ", " ο κύριος της Σελήνης ", " ο αρχιτέκτων του παντός ", " ο στηρίζων τους ουρανούς ". Το σύμβολο του θεού ΣΙΝ ή ΣΙΜ ήταν η Σελήνη με κύριο τόπο λατρείας την ΟΥΡ των Χαλδαίων από όπου " εξέρχεται ο Αβραάμ " ... κατά τας Γραφάς . -" Κοσμογονία Βηρρώσου "- Σύμφωνα με το Φιννικόν έπος " ΚΑΛΑΒΕΛΑ " ή " ΚΑΒΕΛΑ " ανάλογο του " ΚΑΒΑΛΛΑ ", η πρωτεύουσα των Τουρανίων της Φινλανδιας ΕΛ - ΣΙΝ ή Ελσίνκ έχει όμοια ετυμολογία .

Ομοία ετυμολογία του διοικητικού διαμερίσματος των Τουρανίων της Λιθουανίας " ΣΕΪΝΙΝ ", των Τουρανίων της Λεττονίας " ΣΕΜ - ΓΚΑΛΕ " ή " ΣΙΜ - ΓΚΑΛΕ " και των Τουρανίων Εσθονίας " ΣΙΛΝ - ΝΤΑΟΥ " ή " ΣΙΝ - ΝΤΑΟΥ ". Ομοίως η ετυμολογία των Τουρανίων Βουλγαρίας " ΣΟΥΜ - ΛΑ " και " ΣΟΥΜ - ΕΝ ", οι οποίοι γιά να μην αφήνουν αμφιβολίες γιά τη βαρβαρική φυλετική τους προέλευση , μετονόμασαν την ελληνική Φιλιππούπολη σε " ΤΑΤΑΡ - ΠΑΖΑΡΤΖΙΚ " ή Παζάρι των Τατάρων , κοινώς Μογγόλων .

 Ομοίως των Τουρανίων της Αλβανίας , " ΣΙΜ - ΟΝΙ ", πόλεως επί ποταμού Φαχντίμπ και " ΤΥΡΑΝΑ " ή " ΤΟΙΡΑΝ " γιά να μην υπάρχουν αμφιβολίες περί Τουρανικής προελεύσεως .

Ομοίως των Τουρανίων Μογγόλων της Ουγγαρίας " ΣΟΜ - ΠΟΣΛΟ ", " ΣΟΜ - ΠΑΤΕΛΙ ", " ΣΟΜ - ΟΝΤΓ ", " ΣΙΜ - ΕΓΚ ", " ΣΛΜ - ΠΟΛΤΣ " και των άκρως διαφωτιστικών ΚΙΣ - ΚΟΥΝ ή ΚΙΣ - ΚΟΕΝ ή ΚΙΣ - ΚΑΝ ή ΚΙΣ - ΧΑΝ ως κατάλοιπα των εβραιομογγολικών ορδών στον ευρωπαϊκό χώρο , των διαφόρων σφαγέων ΤΖΕΓΚΙΣ - ΧΑΝ .

 Ομοίως των Τουρανίων Μογγολοεβραίων της Τουρκίας " ΣΟΜ - Α " και " ΣΙΝ - ΤΙΡΙ " και των διαφωτιστικών τοπωνυμίων ΓΚΙΟΥΜΟΥΣ - ΧΑΝ , ΣΕΙ - ΧΑΝ ή Άδανα , ΜΑΡ - ΧΑΝ , ΑΡΝΤΑ - ΧΑΝ , γιά να μην υπάρξουν αμφιβολίες περί της Εβραιομογγολικής προελεύσεως του βαρβαρικού πληθυσμού της ... φίλης χώρας . 

 Όμοια ίχνη συγκριτικής Γλωσσολογίας ευρίσκονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες , όπως Ρουμανία , Γερμανική Βαυαρία , Νότιος Ιταλία κλπ . όπου ενώ τα φυλετικά χαρακτηριστικά είναι σαφώς μογγολοειδή , τα τοπωνύμια είναι συγκεκαλυμμένα όπως πχ . το ΜΙΝΓΚ - ΧΑΝ σε ΜΥΝΧΕΝ ή Μόναχο . Ο πρώτος ερευνητής που τόλμησε να θίξει τη φυλετική συγγένεια ΜΟΓΓΟΛΩΝ - ΕΒΡΑΙΩΝ - ΑΡΑΒΩΝ με κριτήρια επιστημονικά είναι ο Φίλιππος Φιλιππόπουλος , κάτοικος Μηλεών Βόλου , ο οποίος ως ανταμοιβή πήρε από το " ελληνικό " κράτος ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ . Η Ο . Ε . Α . τιμά τον ανωτέρω ερευνητή αν και δεν ανήκει στις τάξεις της . Τα ανωτέρω γράφονται σε σχέση με την ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΪΚΗ ηγεσία της ORDO ADEPTIS ATLANTIS, διότι αντίθετα με τους εντοπισμούς του αναγνώστη στα Αραβικά και Εβραϊκά φύλα , είναι βέβαιο ότι αγνοεί τη Σημιτική προέλευση των Τουρανικών Φυλών ή Μογγόλων και αγνοεί την άκρως περίπλοκη συγκάλυψη Σημιτικής καταγωγής των Τουρανίων της Ευρώπης . Γιά να ολοκληρωθεί η εικόνα , θα παραθέσουμε τη ρίζα " ΑΤΛ " η οποία στην αρχαία γλώσσα Ατλαντίδος σημαίνει " ύδωρ ". Η ρίζα ΑΤΛ χρησιμοποιείται ευρέως στη Μογγολική ονοματολογία , όπως πχ . ΑΤΙΛ - ΧΑΝ ή ΑΤΤΙΛΑΣ ή ΑΤΛΑΝ . Το τελευταίο είναι και όνομα Τουρκικής πόλεως . Σε έρευνες της Ο . Ε . Α . στα κατάλοιπα αρχαίων γλωσσών Ν . Αμερικής προκύπτει ότι η " Ατλαντίς " προφερόταν από τους αρχαίους κατοίκους της ως " ΑΤΛ - ΛΑΝΤ " ή " Υδατόχωρα ", σε ελεύθερη μετάφραση .

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι "κάτι δεν πάει καλά " στις χώρες που διάλεξαν σαν συνθετικό του ονόματός τους τη λέξη ΛΑΝΤ . 

 Ξεκινώντας μ ' αυτό το σκεπτικό , η ομάδα γλωσσολογίας της Ο . Ε . Α " ξετίναξε " τη γλωσσολογική προέλευση των χωρών Σκότ - λάντ , Ένγκ - λάντ , Φίν - λάντ , Όλ - λάντ , Άισ - λάντ , Άιρ - λάντ με συμπεράσματα άκρως διαφωτιστικά περί του

" διατί " της 
ενσυνείδητης συνεργασίας των Αγγλοσαξόνων με τους Εβραίους και Άραβες στη " σιωνιστική κύκλωση " του πλανήτη ή αλλιώς στη " Σεληνιακή κύκλωση " του πλανήτη .

 Τα συμπεράσματα αυτά σταθεροποιήθηκαν όταν σε συζητήσεις που κατέγραψαν τα ηλεκτρονικά " αυτιά " της Ο . Ε . Α . έξω από Αγγλικές Τεκτονικές Στοές και στο Βασιλικό Αστεροσκοπείο της Σκωτίας , τα παρευρισκόμενα μέλη του ORDO TEMPLIS ORIENTIS θεωρούσαν αλλήλους ως " απογόνους των δέκα φυλών του Ισραήλ ". Οι προσφωνήσεις των ονομάτων ακολουθούνται από τα ονόματα των δέκα φυλών του Ισραήλ που δεν επέστρεψαν στην Παλαιστίνη μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία με την ηγεσία του ΕΣΔΡΑ ... Στις ίδιες συνεδριάσεις ακούστηκε το πολύ περίεργο " νέο " της προγραμματισμένης αποχωρήσεως της Αγγλίας και Ιρλανδίας από το " θηρίο των δέκα ", μετά την εισδοχή των " καταραμένων Ιβήρων ", " ώστε να δοθεί η τελική μάχη εξοντώσεως του αιώνιου εχθρού ", " των επτά φυλών και των τριών υποφυλών της Ευρώπης ", " ΝΕΚΑΜ , ΝΕΚΑΜ , ΝΕΚΑΜ , ΙΑΦΕΘ ", " ΝΕΚΑΜ , ΝΕΚΑΜ , ΝΕΚΑΜ , ΕΛΛΑΣ "...

Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη ότι το ORDO TEMPLIS ORIENTIS είναι εξάρτημα της ORDO ADEPTIS ATLANTIS. Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη Τέκτονα ότι η Στοά του είναι επίσης εξάρτημα της ΑΟΑ . Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη Τέκτονα ότι είναι συνειδητά ή ασυνείδητα προδότης εσχάτης προδοσίας εναντίον της Ελλάδος , μόνον διότι είναι εξαρτώμενος από τον κατ ' επίφαση φιλέλληνα αλλά κατά βάθος μισέλληνα Τεκτονισμό , του ΝΕΚΑΜ ΙΑΦΕΘ , ΝΕΚΑΜ ΕΛΛΑΣ . Στην επίσημη εβραϊκή ονοματολογία της Βίβλου παρουσιάζεται ως Σημιτικός ο γενετικός κλάδος " ΑΤΤΙΛ ". Προϊόν του εβραϊκού οίκου ΑΤΤΙΛ φέρεται στα απόρρητα αρχεία της Στοάς " Μεγάλης Δρυός " Ν . Υόρκης , η δυναστεία των Ατταλιδών της Περγάμου και ο Άτταλος , προς τιμήν του οποίου τα εβραϊκά ιδρύματα FORD και ROCKEFELLER χρηματοδότησαν την αναστήλωση της Στοάς Αττάλου στην Αρχαία Αγορά Αθηνών ....

Απόσπασμα απο το κείμενο Μεγατόνων ΙΑ' 1988


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΟΥΤΑΝΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΦΥΛΕΤΙΚΑ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ!!!


kerberos-hellas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου