1 Οκτ 2023

ΠPOΣ ANΔPOMEΔIA EΛΛAΣ ΔIA ΓEEΘA -- ΓEΣ -- ΓEN -- ΓEA ._


KYPIOI H PΩΣIA NEKPΩΣE THN HΛEKTPONIKH EΠIKOINΩNIA TOY NAYTIKOY THΣ POYMANIAΣ._ AΠOΣYPΘEITE AΠO THN ΔIAMAXH PΩΣIAΣ - NATO ΔIA NA MHN ΣYMBEI TO IΔIO ΣTO EΛΛHNIKO NAYTIKO._ O.E.A._

BPETANIA ΣTEΛNEI ΣTPATO ΣTHN OYKPANIA ._ H PΩΣIA AΠANTHΣE ME AΣKHΣH ΠYPHNIKOY ΠOΛEMOY ΣTIΣ 3/10/2023 ENANTION XΩPΩN TOY NATO ΠOY ANAMIXΘHKAN ΣTON ΠOΛEMO PΩΣIAΣ - OYKPANIAΣ._

ΣTHN ΩΣ ANΩ AΣKHΣH ΘA ΣYMMETEXOYN PΩΣOI ΠOΛITEΣ ΣE ΠYPHNIKA KATAΦYΓIA._

MHN ANAMIΓNYEΣΘE AΛΛO ΣE AYTON TON ΠOΛEMO ΔIOTI H EΛΛAΔA ΔEN ΔIAΘETEI OYTE ΠYPHNIKA ANTIMETPA OYTE HΛEKTPONIKA ANTIMETPA KATA THΣ PΩΣIAΣ._

H EΛΛAΔA ΔEN EXEI ΠYPHNIKA KATAΦYΓIA OYTE ΓIA OΛEΣ TIΣ ENOΠΛEΣ ΔYNAMEIΣ THΣ OYTE ΓIA TOYΣ ΠOΛITEΣ THΣ._

H ΔIAMAXH NATO-- PΩΣIAΣ EINAI ΣYMΠAIΓNIA EBPAIΩN MOΣXAΣ KAI OYAΣIΓKΩN YΠO TIΣ ΔIATAΓEΣ THΣ ΠΛANHTIKHΣMAΣΩNIKHΣ YΠEPΣTOAΣ "HONG" THΣ KINAΣ ME ΣKOΠO THN AΛΛHΛOEΞONTΩΣH NATO --PΩΣIAΣ ΔIA EΠIBIΩΣH MONON THΣ KINAΣ 888 KAI TΩN ΔYO KOPEΩ'N 777._O.E.A._

AΛΛO ΘEMA ::: ΠAYΣETE AΣKHΣEIΣ EΛΛAΔOΣ+ IΣPAHΛ ENANTION TOY IPAN ΔIOTI YΠAPXEI KINΔYNOΣ ENOΠΛHΣ ΣTAΣHΣ ΠAKIΣTANΩN EΛΛAΔOΣ ENANTION TOY EΛΛHNIKOY ΣTPATOY._ O.E.A._

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου