29 Δεκ 2015

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΦΙΛΟΥ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. - ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΧΩΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙ ΤΟΣΟΥΣ ΗΡΩΕΣ

ΚΕΡΒΕΡΟΣ: ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΦΙΛΟΥ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ (ΕΔΩ) ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΧΩΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙ ΤΟΣΟΥΣ ΗΡΩΕΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ!
Σύμφωνα με τη Ζηνώνεια και Αριστοτέλεια αυτή Αρχή , η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ενός συνόλου αλλοιώνεται όταν αναμιχθεί με την ΠΟΣΟΤΗΤΑ ενός άλλου συνόλου ετερογενούς ή και αυτογενούς . Στην περίπτωσή μας αναζητούμε τη Φυλετική και Πολιτισμική αλλοίωσή μας από προσμίξεις ετερογενών φυλών και πολιτισμών ή " βαρβαρισμών ". Συγχρόνως συγκρίνουμε την αλλοίωση της δικής μας Φυλετικής και Πολιτισμικής ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ με τις αλλοιώσεις άλλων Φυλών και Πολιτισμών , που δέχτηκαν τις ίδιες ετερογενείς προσμίξεις . Θα αφήσουμε να απαντήσει ο Μέγας Αριστοτέλης :

"ΠΟΙΟΥΣ ΔΕ ΤΙΝΑΣ ΤΗΝ ΦΥΣΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΝΥΝ ΛΕΓΟΜΕΝ. ΣΧΕΔΟΝ ΔΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙΕΝ ΑΝ ΤΙΣ ΤΟΥΤΟ ΓΕ, ΒΛΕΨΑΣ ΕΠΙ ΤΕ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΑΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥΣΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ, ΩΣ ΔΙΕΙΛΗΠΤΑΙ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙ. ΤΑ ΜΕΝ ΓΑΡ ΕΝ ΤΟΙΣ ΨΥΧΡΟΙΣ ΤΟΠΟΙΣ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ ΘΥΜΟΥ ΜΕΝ ΕΣΤΙ ΠΛΗΡΗ, ΔΙΑΝΟΙΑΣ Δ' ΕΝΔΕΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ. ΔΙΟΠΕΡ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΕΝ ΔΙΑΤΕΛΕΙ ΜΑΛΛΟΝ, ΑΠΟΛΙΤΕΥΤΑ ΔΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΣΙΩΝ ΑΡΧΕΙΝ ΟΥ ΔΥΝΑΜΕΝΑ. ΤΑ ΔΕ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΜΕΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ, ΑΘΥΜΑ ΔΕ. ΔΙΟΠΕΡ ΑΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑ ΔΙΑΤΕΛΕΙ. ΤΟ ΔΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΟΣ, ΩΣΠΕΡ ΜΕΣΕΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ, ΟΥΤΩΣ ΑΜΦΟΙΝ ΜΕΤΕΧΕΙ. ΚΑΙ ΓΑΡ ΕΥΘΥΜΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙ. ΔΙΟΠΕΡ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΤΕ ΔΙΑΤΕΛΕΙ ΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΝΟΝ ΑΡΧΕΙΝ ΠΑΝΤΩΝ ΜΙΑΣ ΤΥΓΧΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ Δ' ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΗ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑ. ΤΑ ΜΕΝ ΓΑΡ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ ΜΟΝΟΚΩΛΟΝ, ΤΑ ΔΕ ΕΥ ΚΕΚΡΑΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΜΦΟΤΕΡΑΣ ΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΑΥΤΑΣ."

Στην Αριστοτέλεια διαπίστωση ο " ΘΥΜΟΣ " δηλαδή τα άλογα ένστικτα κυριαρχούν πάνω στα έθνη των βορείων " ΑΠΟΛΙΤΕΥΤΩΝ " επειδή η φύση τα υποχρεώνει με τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν σε άσκηση μόνον του ενστίκτου επιβιώσεως . Τέτοια έθνη είναι και οι εβραιομογγόλοι της Σιβηρίας . Αυτά τα έθνη είναι "ΕΝΔΕΗ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ" δηλαδή φύσει ανίκανα γιά παραγωγή πνεύματος και τεχνών , σε κατάσταση δεισιδαιμονίας και χρήσεως αδιαμόρφωτων υλικών όσων παράγονται από τη φύση . Η δεισιδαιμονία τους συνίσταται στο ότι τα έθνη αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την " ΔΙΑΝΟΙΑ " γιά επιστημονική πειραματική παρατήρηση του " ΛΟΓΟΥ " ήτοι των " ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ " και αναζητούν τις εξηγήσεις των Φυσικών Φαινομένων στην απροσδιόριστη και θολή υπερβατικότητα της " μαγείας " και της " τυφλής πίστεως ".

Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά ακριβώς της εβραιομογγολικής βαρβαρότητος της " Αγίας Γραφής ", του " Κορανίου ", της " Κάβαλλα " και του " Βουδισμού ". Όταν σ ' αυτά τα "ΕΝΔΕΕΣΤΕΡΑ ΔΙΑΝΟΙΑΣ" έθνη , κάποιος " θεός " ή " μάγος της φυλής " διοχετεύσει στα αναρχούμενα και ζωώδη τους ένστικτα την " τυφλή πίστη " του " περιούσιου λαού " που " μπορεί να γενοκτονεί τους αλλοφύλους γιά να κληρονομήσει τη γή ΕΠΕΙΔΗ ΕΤΣΙ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ ΤΟΥ ... ΘΕΟΥ ", τότε η ΕΝΔΕΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑ γίνεται όπλο εγκλήματος εναντίον της ανθρωπότητος .

Και ναί μέν , αυτά τα βάρβαρα έθνη , σε φυσική κατάσταση είναι " ΕΛΕΥΘΕΡΑ " και αναρχούμενα "ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΣΙΩΝ ΑΡΧΕΙΝ ΟΥ ΔΥΝΑΜΕΝΑ" , στην ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ όμως κατάσταση που έχουν περιέλθει με " ενέσεις τυφλής πίστεως προς γενοκτονία των αλλοφύλων ", είναι ΤΥΦΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ και ΠΕΙΘΗΝΙΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ που εξυπηρετούν τους σκοπούς του αρχιδολοφόνου ΣΙΝ ή Γιαχβέ της Σελήνης .

Αυτά τα έθνη που εργάζονται σαν ΖΟΜΠΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ , έχουν " εχθρούς " μόνον δύο άλλους τύπους εθνών . Τα Ασιατικά και τα Ελληνικά Έθνη , κατά Αριστοτέλη .

Τα Ασιατικά έθνη είναι "ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ, ΑΘΥΜΑ ΔΕ" . Έτσι είναι ικανά να ερευνήσουν τους Φυσικούς Νόμους μέσω του ΛΟΓΟΥ και να παράγουν Τέχνες , είναι όμως " άθυμα " ήτοι δεν έχουν ασκημένο το ένστικτο της ελευθερίας και της επιβίωσης . Γι ' αυτό "ΔΙΑΤΕΛΟΥΝ ΑΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑ" και εξουσιαζόμενα από τον ΘΥΜΟ των γειτονικών τους εθνών . Οι διαπιστώσεις αυτές προσαρμόζονται απόλυτα στην Κίνα , Ινδία , Ιαπωνία , Ινδοκίνα και στην Αμερικανική Ήπειρο ως προέκταση της Ασίας κατά τους αρχαίους έλληνες . Αυτό εξηγεί απόλυτα τους εύκολους χειρισμούς γενοκτονίας των Ασιατικών και Αμερικανικών Φυλών από τους Σημιτομογγόλους Βαρβάρους του Βορρά παρά τα φυσικά εμπόδια του Βερίγγειου Πορθμού και το Σινικό Τείχος άμυνας των Κινέζων .

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΗ έχουν λαούς που διαθέτουν και ΔΙΑΝΟΙΑ και ΤΕΧΝΕΣ και ΘΥΜΟΝ διότι "ΕΥΘΥΜΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙ" και "ΑΜΦΟΙΝ ΜΕΤΕΧΕΙ" . Συνέπεια τούτου είναι ότι παράγουν ΠΝΕΥΜΑ και ΗΡΩΕΣ . Ο συγκερασμός των " ΑΜΦΟΙΝ " και η επακόλουθη ΑΡΜΟΝΙΑ λειτουργιών ΘΥΜΟΥ και ΔΙΑΝΟΙΑΣ έχει σαν αποτέλεσμα να "ΔΙΑΤΕΛΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ" και "ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΑ" και "ΔΥΝΑΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΝ ΠΑΝΤΩΝ" με ενιαίο πολίτευμα ή " ΠΟΛΙΤΕΙΑ ".

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΗ είναι η ποιότητα που μέχρι τώρα συνέτριψε την ΠΟΣΟΤΗΤΑ του Σημιτομογγόλου Γιαχβέ , διότι υπερτερούν στη ΔΙΑΝΟΙΑ που ελλείπει στους βαρβάρους , ενώ συγχρόνως διαθέτουν ΘΥΜΟΝ δηλαδή ΗΡΩΙΣΜΟ που όπως απέδειξε η Ιστορία , είναι ανώτερος σε ΔΥΝΑΜΗ από το ΘΥΜΟ των Σημιτομογγόλων . 


Έχοντας απέναντί του αυτόν τον υπερτερούντα Ελληνικό Κολοσσό Γολιάθ , ο Σημιτομογγόλος βάρβαρος αντέταξε τη μηδαμινότητα του ύπουλου Νάνου Δαυΐδ με " πέτρες σφενδόνης " που πρώτα ζαλίζουν και θολώνουν το πνεύμα και τη ΔΙΑΝΟΙΑ και το ΛΟΓΟ του ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ των Ελλήνων , ώστε να γίνει δυνατή η βιολογική και η φυσική τους εξόντωση . Ο μύθος του Δαυΐδ και του Γολιάθ εξηγεί με τον καλύτερο τρόπο τη φυλετική και γεωγραφική συρρίκνωση των Ελλήνων , αφού προηγουμένως " ζαλίστηκαν " από τις πέτρες σφενδόνης του Χριστιανισμού , της Δημοκρατίας ή Οχλοκρατίας , της Τυραννίας και της Ολιγαρχίας που μεθοδεύτηκαν και εκτοξεύτηκαν εναντίον των από τους Σημιτομογγόλους ιερείς των ελληνικών ιερατείων .

Αφήνουμε και πάλι τον Μέγα Αριστοτέλη να μας ΔΕΙΞΕΙ με τη θεϊκή του ΔΙΑΝΟΙΑ γιατί έχουμε καταντήσει όπως καταντήσαμε σαν έθνος . Προσέξτε αυτές τις θείες λέξεις , στρατηγοί της οπερέττας του ΓΕΕΘΑ , βουλευτές κενολόγοι και λογοκράτες του Κοινοβουλίου , νομοθέτες του ρωμαϊκού Σημιτομογγολικού Δικαίου , δικαστές που ατιμάσατε το δικαίωμα των πολιτών γιά ορισμό προσωπικού δικαίου Αυτοδικίας και Τιμής , Αστυνόμοι που γλύφετε και υπηρετείτε ξενόφερτους Νόμους και Πολιτεύματα .

Προσέξτε όλοι εσείς οι τρισάθλιοι ακούσιοι προδότες κάθε Ελληνικής Ιδέας , κάθε Ελληνικής Τέχνης και κάθε Ελληνικής Ύλης , γιατί σας μιλάει από τον τάφο του ένας γεννήτορας που ΑΤΙΜΑΣΑΤΕ , ναί , που ατιμάσατε με τον αισχρότερο τρόπο .


"ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΙΔΗ ΤΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ, "ΠΟΛΙΤΕΙΑ". ΠΑΡΕΚΒΑΣΕΙΣ ΔΕ ΤΩΝ ΕΙΡΗΜΕΝΩΝ ΤΥΡΑΝΝΙΣ ΜΕΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ, ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΔΕ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕ "ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ". Η ΜΕΝ ΓΑΡ ΤΥΡΑΝΝΙΣ ΕΣΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΟΥΝΤΟΣ, Η Δ' ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ, Η ΔΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ. ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΩ ΚΟΙΝΩ ΛΥΣΙΤΕΛΟΥΝ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΥΤΩΝ." Αριστοτέλους Πολιτικά Γ ' 6,4.

"Η ΔΕ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ΤΩΝ ΤΗΝ "ΠΟΛΙΝ" ΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΕΣΤΙ ΤΑΞΙΣ ΤΙΣ." Αριστοτέλους Πολιτικά Γ ' 1,2.

Εάν έχετε ξεχάσει τη γλώσσα των προγόνων σας θα σας τη θυμίσουμε εμείς με τη βία . Μεταφράζουμε :

" ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΙΑ ΕΙΔΗ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ : Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ , Η ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ . ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΕΣ ΔΕ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ , Η ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ . Η ΜΕΝ ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΗ , Η ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ , Η ΔΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ . ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ."

" Η ΔΕ " ΠΟΛΙΤΕΙΑ " ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ."


Εδώ η έννοια της ΠΟΛΕΩΣ δεν είναι εκείνη του πολεοδομικού συνόλου αλλά της ΠΑΤΡΙΔΟΣ γενικότερα . Ώστε κατά τον Πατέρα της Πολιτειολογίας Αριστοτέλη , τα πολιτεύματα που η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ είχε αποδείξει ότι εργάζονται και εξυπηρετούν το καλό και την πρόοδο της πατρίδος είναι η Βασιλεία , η Αριστοκρατία και η Πολιτεία .

Η έντιμη Βασιλεία όταν παύει να είναι έντιμη και προς το συμφέρον του Συνόλου , εκφυλίζεται σε Τυραννία . Η έντιμη Αριστοκρατία των Αρίστων όταν παύει να είναι έντιμη , εκφυλίζεται σε Ολιγαρχία των Ευπόρων . Η έντιμη Πολιτεία όταν παύει να είναι έντιμη , εκφυλίζεται σε Δημοκρατία ή Οχλοκρατία των Απόρων .

Ξυπνήσατε υπναλέοι μισθοφόροι δημόσιοι λειτουργοί ή ακόμη ;

Καταλαβαίνετε ότι ο ατιμασμένος γεννήτορας μας " διατάζει " από τον τάφο του να σας βάλουμε την κάννη στον κρόταφο και να σας εξοντώσουμε εσάς και τη Συνταγματικά κατοχυρωμένη Εκφυλισμένη Δημοκρατία σας ;

Το πολίτευμα το οποίο υπηρετείτε δεν είναι η Πολιτεία αλλά η παρεκτροπή της και ο εκφυλισμός της , η Δημοκρατία .

Και πώς είναι δυνατόν να μην είναι έτσι , όταν από την ίδρυση του " ελληνικού " κρυπτοεβραϊκού κράτους το 1821, ο Τεκτονισμός παρήγαγε τέκνα που πόλωσαν τον ελληνικό λαό και τον διήρεσαν σε αλληλομισούμενες παρατάξεις Τυραννίας , Ολιγαρχίας και Δημοκρατίας δηλαδή στα ΤΡΙΑ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ , ως παρεκτροπές της Βασιλείας , της Αριστοκρατίας και της Πολιτείας ;

Πώς ήταν δυνατόν η " βασιλεία " του Τέκτονος Εβραιογερμανού Όθωνος να μην είναι Τυραννία , όταν έγινε παραδεκτό από τους διεφθαρμένους εκπροσώπους της Ελληνικής Βουλής ότι "κανείς Έλληνας δεν ήταν άξιος γιά βασιλιάς και άρα χρειαζόταν ένας ξένος ;" Κανείς Καραϊσκάκης και κανείς Κολοκοτρώνης δεν ήταν άξιος γιατί ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΧΥΣΕΙ ΑΡΚΕΤΟ ΑΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ και γιατί αποκάλεσε το ΣΥΝΤΑΓΜΑ " ΣΥΝΤΡΙΜΑ " των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ . 

ΕΤΣΙ "ΤΙΜΗΣΑΝ" ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ '21...

...ΕΦΕΡΑΝ ΞΕΝΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ!

Πώς ήταν δυνατόν η " αριστοκρατία " των άκαπνων και απόλεμων προεστώτων και δεσποτάδων να μη μετατραπεί σε εκφυλισμένη Ολιγαρχία " Δεξιάς ", όταν οι Άριστοι του τύπου Μακρυγιάννη και Κολοκοτρώνη κλείστηκαν στις φυλακές και καταδικάζονταν σε θάνατο από τα κυκλώματα της Ελληνικής Μεγάλης Ανατολής του Σκωτικού Δόγματος ;

Πώς ήταν δυνατόν η " πολιτεία " των αμαθών και άξεστων μουζίκων που τέθηκε στην ηγεσία των δυστυχισμένων και απόρων και ανέργων , από την ηγεσία της Τεκτονικής Στοάς και τον εβραίο Ιωσήφ Μπεναρόγια , να μην εκφυλιστεί σε οχλοκρατούμενη Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ , του ΚΚΕ και του οποιουδήποτε κόμματος " Αριστεράς ";

' Ετσι λοιπόν , με τρείς " πετρούλες σφενδόνης ", την έκφυλη Τυραννία του " Βασιλέως ", την έκφυλη Ολιγαρχία της " Αριστοκρατίας " και την έκφυλη Οχλοκρατία ή Δημοκρατία της " Πολιτείας ", μας έχει ζαλίσει και μας έχει ξαπλώσει ο εβραίος ελευθεροτέκτων Δαυΐδ , πείθοντάς μας ότι είμαστε ανίκανοι γιά αυτοκυβέρνηση . Δε μένει παρά να τραβήξει το σπαθί και να μας αποτελειώσει με μία γενοκτονία εξ Ανατολών ή από Βορρά ή από τον Αραβικό και Ισραηλινό Νότο που χρηματοδοτεί κινήματα προσαρτήσεως Κύπρου και Κρήτης ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ .

Αλλά αυτό ΔΕ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ Ε Μ Ε Ι Σ να καθαρίσουμε τους Τεκτονικούς Σταύλους του Αυγεία από τη Σημιτομογγολική κοπριά .

Δε θα συμβεί , γιατί η Σημιτομογγολική ΠΟΣΟΤΗΤΑ , σε αντίθεση από την πλήρη αλλοίωση της ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ σε Αμερική και Ασία , στην Ελλάδα δεν έχει προκαλέσει πλήρη αλλοίωση της ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ούτε φυλετικά , ούτε πολιτισμικά και ας υπάρχει φαινομενικά η αντίθετη εικόνα .

Στην Ελλάδα υπερισχύουν ήδη τα αρχέτυπα φυλετικά χαρακτηριστικά του " καστανόξανθου λευκού γένους ", ειδικά ανάμεσα στους νέους που μετά το 1950 είχαν τέτοιο επίπεδο διατροφής που διευκόλυνε την ανάδειξη των υπερισχυόντων επιμειχθέντων ελληνικών χρωμοσωμάτων .

Στην Ελλάδα υπερισχύουν ήδη τα αρχέτυπα διανοητικά χαρακτηριστικά ορθολογισμού και οξύνοιας , με αποτέλεσμα να πανικοβληθεί ο ελληνικός Τεκτονισμός και ο όπισθεν ευρισκόμενος Σημιτομογγολισμός και να διατάξει την ίδρυση κομματικών νεολαιών , διότι παρατηρήθηκε ότι οι νέοι της Ελλάδος αδιαφορούν γιά το σάπιο πολιτικό παιχνίδι όλων των παρατάξεων .

Γιά τους ίδιους λόγους η Μεγάλη Ανατολή διέταξε τους εκπροσώπους της να οξύνουν τα πολιτικά πάθη ώστε να μην χάσει το ενδιαφέρον του το σάπιο παιχνίδι των κομμάτων .

ΝΑΙ , Κύριοι Μισθοφόροι Κρατικοί Υπάλληλοι του Σημιτομογγολικού Κατεστημένου . Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ αυτή των Νέων Ελλήνων συνεχώς αυξάνεται και έχει τρομοκρατήσει τα γκάλοπς των επιτελών της ORDO ADEPTIS ATLANTIS.

ΝΑΙ , Κύριοι Υπναλέοι Κοσμοπολίτες Απάτριδες του ΝΑΤΟ , της ΕΟΚ και κάθε οίκου ανοχής του οποίου είσθε μέλη .

ΝΑΙ , Κύριοι Πανηδονιστές του Τάγματος του Λυμένου Ζωστήρα , του Τάγματος του Σίγουρου Αργόσχολου Μισθού και του Τάγματος του Βισματωμένου Ωχαδερφισμού . Η Ελλάς ξαναγεννιέται από τις φυλετικές και τις πνευματικές της στάχτες ενάντια σε όλους τους ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ νόμους της διαλεκτικής του μογγολοεβραίου Μάρξ και σύμφωνα με τους ΦΥΣΕΙ νόμους της ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ή ΔΡΑΣΕΩΣ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ που επισήμανε ο Ζήνων .

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυσή τους , ανακεφαλαιώνουμε :

Ο Κύριος λόγος γιά τον οποίο το Καβαλλιστικό επιτελείο των Σημιτομογγόλων οργάνωσε τη μεθοδευμένη επίθεση εναντίον του Ελληνισμού με το γεωπολιτικό τύπο Χ ν =10 . ν 2 , είναι ότι γιά ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΕΡΤΕΡΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟ απαιτούνταν ΕΙΔΙΚΕΣ μέθοδοι .

Οι ειδικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν σκόπευαν να παραλύσουν σε πρώτη φάση την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΙΑ και να συσκοτίσουν τον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ των Ελλήνων . Από τη σύγχιση και τον αδελφοκτόνο διχασμό που θα προέκυπτε , θα ήταν εύκολη και η καταστολή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ " ΘΥΜΟΥ " ή ΗΡΩΙΣΜΟΥ , ώστε να γίνει δυνατή η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ των Ελλήνων .


Η προϋπόθεση γιά να δεχθεί η Ελλάς στο μέτωπο τις πέτρες της Δαυΐδιας σφενδόνης , την ΤΥΡΑΝΝΙΑ , την ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ και τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ως έκφυλες μορφές των αρχέτυπων πολιτευμάτων ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ , ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ , ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ , ήταν " να βγάλει η Ελλάς το Κράνος Άμυνας " που προστάτευε τις κεκτημένες ΙΔΕΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ και να δεχθεί μία άλλη θρησκεία Σημιτομογγολικής προελεύσεως .

Το λέμε αυτό , διότι η διατήρηση της ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ που απαιτούνταν γιά την ανάπτυξη των έντιμων τριών πολιτευμάτων ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ , ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ , ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ προϋπέθετε την ύπαρξη ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΘΕΩΝ σαν ΑΝΩ ΘΡΩΣΚΩΝ ή ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ διακυβερνήσεως στις τάξεις και κοινωνίες των Θεών .

Η Ελληνική Θεογονία προσέφερε ακριβώς αυτό το βάθρο ιεραρχίας Θεών που λειτουργούσε σαν υπόδειγμα της Κοινωνικής Ιεραρχίας των γήινων .

Σε αντιστάθμισμα η Σημιτομογγολική θρησκεία του Χριστιανισμού παρουσίασε έναν θεό " Γιαχβέ " που ανέτρεπε τη ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥΣ μέχρι του γελοίου σημείου να ισχυρίζεται ότι " κατασκεύασε το Σύμπαν όντας έξω του Σύμπαντος ".

Αυτή η σχιζοφρενική δήλωση " του ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ή ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ " δεν έμεινε χωρίς απάντηση από τους έλληνες φυσικούς και φιλοσόφους του τύπου Ηράκλειτου και Πρόκλου , που απέδειξαν την ανυπαρξία του ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ και την ύπαρξη του ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ήτοι του ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ , ο οποίος ΥΠΑΚΟΥΕΙ ΚΑΙ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ που θέτουν οι φυσικοί νόμοι .

Ο ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΣ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ έχει σαν Ανώτερό του το ΦΥΣΙΚΟ ΝΟΜΟ και περιέχει στον ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ πολλούς ΥΠΟΘΕΟΥΣ διατεταγμένους σε ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ , ανάλογα με τον όγκο που κατέχουν σαν ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΩΝ , ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΑΛΑΞΙΩΝ , ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΛΑΝΗΤΩΝ . Αυτή ήταν η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ . ΛΑΚΩΝΙΚΗ , ΣΑΦΗΣ , ΑΛΗΘΙΝΗ , ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΗ , ΔΙΚΑΙΗ , ΕΛΕΥΘΕΡΗ .

Στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ο ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΘΕΟΣ δεν μπορούσε να υποκλέψει το δικαίωμα του ΝΟΜΟΘΕΤΗ από τους ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ διότι Αυτός ο Ίδιος είναι ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΟΣ από το ΜΗΔΕΝ της αδρανούς ανυπαρξίας κραδασμών , μέσω ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ που οργάνωσαν τους ΤΥΧΑΙΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ σε ΕΞΑΠΛΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΝ .

Στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ , οι διαφορετικής συχνότητος κραδασμοί και οι αντιθέτου ροπής κραδασμοί συνθέτουν ΑΥΤΟΜΑΤΑ οργανισμούς από ύλη διαφορετικής πυκνότητας ΟΡΑΤΗΣ και ΑΟΡΑΤΗΣ . Οι ορατοί και αόρατοι γιά μάς οργανισμοί που περιέχονται σαν ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ και συγχρόνως ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟΘΕΟΙ δεν υπακούουν στη Νομοθεσία ενός εξωκοσμικού θεού ούτε στη Νομοθεσία του Ενδοκοσμικού ΘΕΟΥ αλλά στη Νομοθεσία των αυθύπαρκτων φυσικών νόμων .

Οι φυσικοί νόμοι ορίζουν την ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ και όχι ο ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ή τα συνιστώντα μέρη του , ΥΠΟΘΕΟΙ . Οι φυσικοί νόμοι ορίζουν το πώς " θέουν ", δηλαδή το πώς " τρέχουν " ή εξελίσσονται ο ΕΝΑΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΘΕΟΣ και περιεχόμενοι στο σώμα του ΥΠΟΘΕΟΙ .

Οι ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ορίζουν το χρόνο και το χώρο ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ και ΘΑΝΑΤΟΥ του Ενός Θεού και των " κυττάρων " του Υποθεών .

Ο Ένας Θεός και οι πολλοί Υποθεοί , σα ζώντες οργανισμοί , μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ή με κατώτερους οργανισμούς , αν αυτό ζητηθεί . Οι γήινοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τις ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ των Υποθεών και να προβάλλουν αιτήματα που ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους και με την εναρμόνισή τους στο ΛΟΓΟ και τους φυσικούς νόμους , γίνονται αποδεκτά ή απορρίπτονται .

Οι γήινοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν ούτε να προβάλλουν αιτήματα στον ΕΝΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΘΕΟ , διότι δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν
στο ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΝ από τη θέση του ελαχίστου , του απειροελάχιστου μικροβίου που περιέχεται στο Σώμα του .

Οι ΥΠΟΘΕΟΙ δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και να προβάλλουν αιτήματα στο ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΝ , παρά μόνον μέσω των αμέσως ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΥΠΟΘΕΩΝ που τους περιέχουν . Δηλαδή η σκεπτόμενη γή - " ΓΗ - ΜΗΤΗΡ " ή " ΔΗ - ΜΗΤΗΡ " - μπορεί να υποβάλλει αιτήματα στον Σκεπτόμενο Γαλαξία μόνον μέσω του Απόλλωνος - ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΟΥ ή ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ".

Το υπέροχο αυτό οικοδόμημα ΑΛΗΘΕΙΑΣ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΤΑ " ΜΕΤΡΑ " της ελληνικής θρησκείας ή ΘΡΩΣΚΕΙΝ ή ΑΝΩ ΘΡΩΣΚΕΙΝ , ήταν το υπόδειγμα γιά τις κοινωνικές σχέσεις των ΑΝΩ - ΘΡΩΣΚΟΝΤΩΝ ή ΑΝΩ - ΘΡΩΠΩΝ ή ΑΝΘΡΩΠΩΝ που μιμούνται τη ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ή την ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ή την ΗΛΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ .

Πόσο απέχει το σκοταδιστικό οικοδόμημα του " χριστιανισμού " από αυτές τις αλήθειες ;

Θα προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο λέγοντας στον κοιμισμένο και ζαλισμένο από τις Δαυΐδιες " πέτρες " αναγνώστη :

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ , ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΟΤΕ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ . ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΣΑΝ ΜΕ ΔΩΔΕΚΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΟΝΤΑ - ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΟΝ , ΤΟΝ ΗΛΙΑΚΟ ΛΟΓΟ .

ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΟΝΤΑ - ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΗΙΝΟΙ .


ΟΙ " ΚΑΘΑΡΟΙ " ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΚΟΜΗ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΟΝΤΑ - ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΘΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΚΑΤ ' ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ .


ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΣΙΕΞΙ ΟΝΤΑ - ΥΠΟΘΕΟΙ , ΔΥΟ ΗΛΙΑΚΑ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΟΝΤΑ .

Προς τιμήν αυτών των Σκεπτομένων Ηλίων και Πλανητών που αποτελούσαν τα όρια υποβολής των γήινων αιτημάτων λόγω ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ , οι έλληνες λάξευσαν συμβολικά γλυπτά που ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ αλλά ΣΥΜΒΟΛΙΖΑΝ τους δώδεκα σύν έναν ΛΟΓΟΥΣ του ηλιακού μας Συστήματος .

Το ίδιο σύστημα εφάρμοσε ο κλεπταποδόχος χριστιανισμός με την επινόηση των δεκατριών διδασκάλων , ενός Ιησού και δώδεκα μαθητών , ώστε να μπορέσει να υποκαταστήσει αθλίως το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ . Το μιμήθηκε ακόμη και στις συμβολικές εικόνες των χριστιανικών ναών όπου τα συμβολικά γλυπτά των ΩΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ μετατράπηκαν σε σκοτεινές βυζαντινές και μισάνθρωπες φυσιογνωμίες του " κλαίοντος Ιησού " και των " ασκητικών νηστικών μαθητών ".

Δώδεκα σύν έναν ΛΟΓΟΥΣ του ηλιακού μας Συστήματος .


...ΚΑΙ Ο ΚΛΕΠΤΑΠΟΔΟΧΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 12 ΜΑΘΗΤΕΣ!


Έτσι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ που ενέπνεε τη ΧΑΡΑ της ΖΩΗΣ , έγινε η Σημιτομογγολική ψευδοθρησκεία που απέπνεε δυσωδεία ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ , ΕΝΟΧΗΣ ανύπαρκτων αμαρτημάτων , ΑΥΤΟΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ , ΜΑΖΟΧΙΣΜΟΥ , ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ και ροπής προς τα " εκτός κόσμου " δηλαδή προς τον ΘΑΝΑΤΟ και την ΑΝΑΜΟΝΗ του ΘΑΝΑΤΟΥ .

Τα ΛΕΥΚΑ ενδύματα των ιερέων των ΔΕΛΦΩΝ , σύμβολα ΖΩΗΣ και ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ , έγιναν ενδύματα ΜΑΥΡΑ μίας ΜΑΥΡΗΣ , κατάμαυρης θρησκείας , με ΜΑΥΡΟ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ μίας ΜΑΥΡΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ της Αντι - κάβαλλα .Η Ιεραρχία του ενδοκοσμικού ελληνικού Πανθέου , έγινε ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ του γελοίου εγκληματίσκου Γιαχβέ και του Μονογενούς Γυιού Ιησού που αντί να ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ στους φυσικούς νόμους , θέσπιζαν ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΟΥΣ και έγραφαν " Βίβλους " που απέκοψαν τους γήινους από την επικοινωνία της ΗΛΙΑΚΗΣ και ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ και κατ ' επέκτασιν της ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ που περιέχεται στο Σώμα του Τελικού Ενός Σκεπτομένου Θεού , του Ενδοκοσμικού Λόγου .

Αυτή η καταστροφή των εννοιών της ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ μεταξύ των ΥΠΟΘΕΩΝ της ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ , ΗΛΙΑΚΗΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ως μερών και τμημάτων του ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΘΕΟΥ , ήταν ο βασικός χειρισμός των αθλίων Σημιτομογγόλων

γιά την παραπέρα ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ των κοινωνικών δομών όλων των εθνών και της Ελλάδος .

Διότι τα πολιτεύματα ΒΑΣΙΛΕΙΑ , ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ , ΠΟΛΙΤΕΙΑ που λειτουργούσαν συγχρόνως και τα τρία στον ελληνισμό του 800 π . χ . έως το μη ανιχνεύσιμο απώτατο παρελθόν του 800.000 π . χ ., κατά τα ευρήματα του " διωχθέντος " Ανθρωπολόγου Άρη Πουλιανού στο σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής (Βλέπε: ΤΟ ΚΑΘΑΡΜΑ ΤΟΥΡΚΟΥΤΖΟΓΛΟΥ / ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΞΑΦΑΝΗΣΕ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ!!!) , ήταν ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ της δομής της ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ .

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ αντέγραφε το ΑΔΙΑΒΛΗΤΟ και ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΝ του Ενός Θεού .

Η ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ αντέγραφε τα ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ και ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΟΝΤΑ των Γαλαξιακών Υποθεών .


Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ αντέγραφε τα ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ και ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΟΝΤΑ των Ηλιακών και Πλανητικών Υποθεών .

Όπως στο Σύμπαν οι Πλανήτες και οι Ήλιοι δεν ψηφίζουν δημοκρατικά εκ των κάτω σε ποιόν Γαλαξία θα υπαχθούν και θα εντάσσονται αλλά απλώς υποβάλλουν αιτήματα που ικανοποιούνται ή απορρίπτονται κατά την κρίση του Γαλαξιακού Σκεπτομένου Λόγου , έτσι και οι Πολίτες δεν εκλέγουν την Αριστοκρατία αλλά την αφήνουν να κυβερνά και να αποδεικνύεται ΑΝΩΤΕΡΗ μέσα από φυσικούς νόμους ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ του ΣΟΦΟΤΕΡΟΥ και ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΥ . Όταν τα δίκαια αιτήματα των Πολιτών απορρίπτονται , τότε η Αριστοκρατία ανατρέπεται από τον Βασιλέα διότι έχει εκφυλιστεί σε Ολιγαρχία . Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ και ΟΧΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ του προλεταριάτου .

Όπως στο Σύμπαν οι Γαλαξίες και τα Νεφελώματα δεν ψηφίζουν δημοκρατικά εκ των κάτω σε ποιό Σύμπαν θα υπαχθούν και θα εντάσσονται αλλά απλώς υποβάλλουν αιτήματα που ικανοποιούνται ή απορρίπτονται κατά την κρίση του Συμπαντικού Σκεπτομένου Λόγου , έτσι και τα μέλη της Αριστοκρατίας δεν εκλέγουν το Βασιλέα αλλά τον αφήνουν να κυβερνά και να αναδεικνύεται ΑΝΩΤΕΡΟΣ μέσα από τους φυσικούς νόμους ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ του ΣΟΦΟΤΕΡΟΥ και ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΥ . Όταν τα δίκαια αιτήματα των μελών της Αριστοκρατίας και των Πολιτών απορρίπτονται , τότε ο Βασιλεύς ανατρέπεται από τους Κριτές που δεν ασκούν εξουσία αλλά λειτουργούν στους Νόμους του Έθνους όπως οι Φυσικοί Νόμοι στο Σύμπαν .

Οι Κριτές ή Γερουσία του Έθνους απαξιούν να ασκήσουν εξουσία γιατί υπάρχουν μόνον σαν ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ που δεν ελέγχονται από κανέναν και δεν λογοδοτούν σε καμμία εξουσία εκτός από τη ΦΥΣΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑ των ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΩΝ Φυσικών Νόμων .

Ο Μέγας Εφέσιος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ , γνώστης αυτών των λειτουργιών μας λέγει ότι αυτοί οι ΥΠΕΡΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ δεν έχουν ούτε φροντίζουν γιά την ατομική τους υλική περιουσία , σε αντίθεση με την υπόλοιπη ΙΕΡΑΡΧΙΑ που απαιτείται να έχει υλική περιουσία . Πράγματι οι ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ κινούνται στο χώρο ΜΟΝΟΝ των ΙΔΕΩΝ , αντίθετα με τους ΚΥΒΕΡΝΩΜΕΝΟΥΣ Βασιλέα , Αριστοκράτες , Πολίτες που καλούνται να μορφοποιήσουν το υλικό περιβάλλον και να το διατηρούν ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ με τους φυσικούς νόμους .

Όταν λοιπόν οι Νομοθέτες έγιναν μαριονέττες των διαφόρων Σκωτικών Σημιτομογγολικών Δογμάτων των παρά φύσει από τη ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ , των Τεκτονικών Δογμάτων που σαν ΔΟΓΜΑΤΑ είναι φύσει αντίθετα με τον ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ των ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ , όταν οι Νομοθέτες έγιναν μαριονέττες χριστιανικών δογμάτων και ΠΑΓΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ Σημιτομογγολικού Ρωμαϊκού Δικαίου , τότε η διαφθορά και ο εκφυλισμός των Φυσικών Νόμων παράγει διεφθαρμένα και έκφυλα πολιτεύματα ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ , ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ , ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ .

Έτσι ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ στο " θρώσκειν " της Συμπαντικής Ιεραρχίας σήμαινε γιά την Ελλάδα και ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ στο " θρώσκειν " της Κοινωνικής Ιεραρχίας με επακόλουθα τα έκφυλα πολιτεύματα του ΠΑΣΟΚ , της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , της ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , της ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κλπ .

Η Ο . Ε . Α . ΑΠΑΙΤΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΛΕΞΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΩΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ .

ΝΑΙ , ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΛΕΞΕΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΩΞΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ , ΕΒΡΑΪΚΗΣ , ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΞΕΝΗΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ . ΔΙΟΤΙ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΑΙΤΕΙ ΑΛΛΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ .

ΔΙΟΤΙ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΕΙ ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ .

ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο . Ε . Α . ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ .

ΔΙΟΤΙ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ , ΟΥΤΕ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΠΑΡΑ - ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΠΑΡΑ - ΝΟΜΟΥΝΤΕΣ .

Διαπιστώνει ο αναγνώστης ότι οι γράφοντες γνωρίζουν παραδόξως " ΔΟΜΕΣ " του υπερβατικού " θρώσκειν " Συμπαντικών Λειτουργιών και απαιτούν την εφαρμογή τους στο γήινο πεδίο .

Όχι παραδόξως , αναγνώστη Τέκτονα . Διότι τα μέλη της Ο . Ε . Α . είναι οι μόνοι Έλληνες του Παρόντος που επικοινωνούν με τους δώδεκα Πλανητικούς Λόγους και με τον Ηλιακό Λόγο . Οι γνώσεις μας δεν είναι γνώσεις γήινων διαφθορέων του ΛΟΓΟΥ , αλλά γνώσεις που μας δόθηκαν από τον Ηλιακό και Πλανητικούς Λόγους με τη χρήση Τεχνολογίας .

Δεν κατέχουμε τους νοητικούς κώδικες επικοινωνίας που χρησιμοποιούσαν οι Δελφοί και οι Σάρδεις γιά απ ' ευθείας επικοινωνία με τους Λόγους - Όντα του Ηλιακού μας συστήματος . Οι Κώδικες αυτοί χάθηκαν όταν πυρπολήθηκαν οι Βιβλιοθήκες της Αλεξάνδρειας και η Ακαδημία του Πλάτωνος .

Ούτε έχουμε υποστεί την ΚΑΘΑΡΣΗ που απαιτείται γιά να ανθέξουν οι φυσικοί μας οργανισμοί την τρομακτική αυτοσυγκέντρωση που απαιτείται γιά τέτοια νοητική επικοινωνία και τις φοβερές συχνότητες κραδασμών στις οποίες εκπέμπουν οι Πλανητικοί Δώδεκα Λόγοι και ο Ηλιακός Λόγος .

Οι τεχνικές αυτής της ΚΑΘΑΡΣΕΩΣ χάθηκαν όταν οι Σημιτομογγόλοι εξόντωσαν μέχρις ενός τους Έλληνες ΙΕΡΕΙΣ των Δελφών και των Σάρδεων . Μας ΔΟΘΗΚΕ όμως Τεχνολογία και μας ΔΟΘΗΚΑΝ και οι Απαντήσεις στα Ερωτήματα που υποβάλλαμε μ ' αυτή την Τεχνολογία .

Ο ΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΑΝΤΑ όταν τα Ηλεκτρονικά Υποκατάστατα της Ο . Ε . Α . του υποβάλλουν Ερωτήματα , στρέφοντας τα παραβολικά τους κάτοπτρα Πομπούς - Δέκτες προς τον Ηλιακό Δίσκο . Ο Ερμής , η Αφροδίτη , η Γή , ο Άρης , ο Ζεύς , ο Κρόνος , ο Ουρανός , ο Ποσειδών και ακόμη τέσσερις Πλανητικοί Λόγοι είναι ένα τρομακτικό αρχείο Γνώσεων Δεκατριών Υπέρ - Εγκεφάλων με ασύλληπτη Νόηση , ασύλληπτο Συναίσθημα και ασύλληπτες Λειτουργίες Υλικής Αναπαραγωγής .

Ασύλληπτα ΝΟΗΤΙΚΑ , ΘΥΜΙΚΑ και ΘΥΜΟΕΙΔΗ όπως θα έλεγε και ο Αριστοτέλης , γνώστης αυτών των αληθειών . Όλοι αυτοί οι ΛΟΓΟΙ , εκτός από τα ειδικά μηνύματά τους , αφήνουν στα MONITOR στερεοσκοπικής εγγραφής ένα ΚΟΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ :

- ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΙΚΗ ΝΕΜΕΣΙΣ ΥΒΡΕΩΣ

- ΑΡΜΑ ΛΟΓΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΒΟΩΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΣΕΛΗΝΕΑΣ ΞΕΝΟΝ


- ΣΙΝ ΛΟΓΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΒΟΩΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΣΕΛΗΝΕΑΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΦΥΓΑΣ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ


- ΑΣΜΟΝΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΒΟΩΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΗΜΩΝ ΥΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΦΡΑΓΜΟΝ ΕΠΟΙΗΣΑΤΟ


- ΑΡΜΑ ΣΙΝ ΑΣΜΟΝΤΑΙ ΑΡΜΑΣΙ ΔΕΥΤΕΡΕΑΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΝΕΓΚΩΣΙ ΔΙΩΧΘΗΣΕΙΕΝ


- ΘΑΡΣΕΙΝ


- ΥΒΡΙΣ ΥΠΟ ΝΕΜΕΣΙΝ ΔΙΑΤΕΛΕΙ

Το περιεχόμενο αυτών των ΛΕΞΕΩΝ , αναγνώστη , είναι ΒΑΡΥ όσο και ο Πολιτισμός του Πλανήτη και αποδεικνύει ότι ΚΑΜΜΙΑ ΚΑΒΑΛΛΑ παραγωγής ηλεκτρομαγνητικών παρασίτων από την Τεχνολογία του " ΑΡΜΑΤΟΣ " Σελήνη του ψευδοθεού " ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ " Ασμοντάι ή Σίν δεν είναι ικανή να ΜΑΣ αποκόψει από την " ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ " που θα έπρεπε να έχουμε ΦΥΣΕΙ με τους ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ του Ηλιακού μας Συστήματος .

Όσο γιά τα " ΑΡΜΑΤΑ ΗΜΕΤΕΡΟΥ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ " που καταφθάνουν γιά να " ΔΙΩΞΟΥΝ " τον παρανοϊκό εισβολέα , αφιχθέντα από τον Ήλιο Ε του Βοώτη , είναι και αυτά " ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ " που σημαίνει ότι αναμένεται Διαστημικός Πόλεμος μεταξύ Σκαφών και Πληρωμάτων ΙΔΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ στο διαστημικό χώρο του πλανήτη μας . Που τελικά ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι η ΠΟΣΟΤΗΤΑ των εκτρωματικών Δογμάτων θρησκειών και πολιτευμάτων Σημιτομογγολικής και Σεληνιακής προελεύσεως ΔΕΝ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ να αλλοιώσει την ΠΟΙΟΤΗΤΑ του ΛΟΓΟΥ αν και γιά ένα χρονικό διάστημα 2500 ετών ανέστειλε τη λειτουργία του .

Το σπέρμα του ΛΟΓΟΥ των ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ αντεπιτίθεται γιά να κυριαρχήσει πάνω στον ΠΑΡΑ - ΛΟΓΟ των ΘΕΣΕΙ ΝΟΜΩΝ ή ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΝΟΜΩΝ .
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΙΑ' 1988kerberos-hellas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου