31 Αυγ 2016

Ὁ θάνατος τοῦ ἐμποράκου καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ.

Ὁ θάνατος τοῦ ἐμποράκου καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ. 
Βγαίνει λοιπὸν ἡ Συριζαία Χαρὰ Καφαντάρη, ἐτῶν 52, ἤδη συνταξιοῦχος Ἐθνικῆς Τραπέζης καὶ μεγάλη προσωπικότητα τῆς κυβερνήσεως, μὲ ἐνεργὸ συμμετοχή, φυσικά, ἀπὸ τὰ μαθητικά της χρόνια στὸ «ἀριστερό» καὶ στὸ «συνδικαλιστικὸ κίνημα» τῆς χώρας, νὰ μαρτυρήσῃ τὰ σχέδιά τους γιὰ τοὺς ἐλευθέρους ἐπαγγελματίες. 

«Οἱ μαγαζάτορες καὶ αὐτοὶ ποὺ εἶναι ἀφεντικὰ τοῦ ἑαυτοῦ τους, ἔχουν τελειώσει», δηλώνει μὲ θράσος στὰ κανάλια. 

Καί γιατί κυρά μου ἔχει τελειώσει;

Ἐπειδή ἔτσι σᾶς γουστάρει ἐσᾶς;


Θέλετε νά καταστρέψετε τήν ἀνεξάρτητη ἰδιωτική δραστηριότητα, γιά νά ξαναγεμίσετε τήν χώρα μέ καταχρεωμένους καί κατεστραμμένους συνεταιρισμούς;


Ἤ θά φτιάξετε συναιτεριστικά καταστήματα γιά νά κτυπήσετε τὰ LIDL καὶ τὴν IKEA μέ καλλίτερες προσφορές;


Τὰ Σοβιὲτ εἶχαν ἀποτύχη παταγωδῶς, ἐὰν δὲν τὸ ἔχετε ἀκούσει. Οἱ ὁποιοιδήποτε συναιτερισμοὶ μποροῦν νὰ στηθοῦν μόνον ὅταν τὸ θελήσουν οἱ ἴδιοι οἱ συμμετέχοντες καὶ ὄχι ἂπὸ τὸ κράτος.

Τὰ στοιχεῖα τὰ λὲν ὅλα, ἐὰν μπορεῖτε νὰ τὰ κατανοήσετε.

Περὶ τὰ 2,5 ἑκατομμύρια μισθωτοὶ καὶ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες, μαζὺ καὶ αὐτοαπασχολούμενοι, τρέφουν τὴν μισὴ Ἑλλάδα μὲ τοὺς φόρους τους, τὶς εἰσφορές τους κλπ.
Εἶναι πλέον γνωστὸ τοῖς πάσι πὼς στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχει ἔνα κράτος ποὺ σιτίζονται οἱ μισοὶ Ἕλληνες, εἰς βάρος τῶν ἄλλων μισῶν.


Καὶ πὼς ἡ ἐλληνικὴ ἐπιχειρηματικότης καὶ τὸ ἑλληνικὸ  δαιμόνιον δὲν μποροῦν νὰ μεγαλουργήσουν γιατὶ δὲν τοὺς τὸ ἐπιτρέπει ἡ ἐλληνικὴ γραφειοκρατία καὶ ἡ ἔλλειψις σταθεροῦ θεσμικοῦ πλαισίου.


Πὼς ἡ ἀνταγωνιστικὴ ἐπιχειρηματικότης, ὅταν εἶναι ἀξιοκρατική, ἀποτελεῖ τὴν μόνη δύναμη καὶ τὶς μόνες λύσεις στὰ οἰκονομικὰ προβλήματα, μὰ καὶ ἐκτοξεύει τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη μιᾶς χώρας.


Πὼς ἡ χειρίστη διαφθορὰ εἶναι νὰ μετατρέπῃς τὸ δημόσιο κεφάλαιο σὲ προσωπικὴ περιουσία.

Διαφορετικὰ καὶ μὲ τὴν νοοτροπία ποὺ κουβαλᾶτε, ἀκόμη κι ἐὰν μᾶς διαγράψουν ὁλόκληρο τὸ τεράστιο δημόσιο χρέος, σὲ λίγα μόνον χρόνια στὰ ἴδια καὶ χειρότερα θὰ καταλήξουμε.

 
Θεοφανάκης Στέφανος


kerberos-hellas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου