26 Απρ 2018

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ. ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΗΘΑΡΓΟ...Η χώρα διεήρχετο μίαν κρίσιν
αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου
εις το οποίον είχε εισέλθει. Από μακρού χρόνου,
η αδυναμία της συννενοήσεως μεταξύ των
υπευθύνων πολιτικών παραγόντων της χώρας,
παρά πάσαν επίκλησην του ανωτάτου άρχοντος της
χώρας,είχε περιαγάγει την χώραν εις αδιέξοδον.
Η κατάστασις αυτή προστιθεμένη εις μίαν αναρχικήν
αντίληψην η οποία είχε επιβληθεί σχεδόν εις όλα τα
άτομα της κοινωνίας, είχε δημιουργήσει τον έσχατον
κίνδυνον δια την χώραν.Είχε δημιουργήσει τον
έσχατον κίνδυνον να αλωθεί η χώρα από τον
κομμουνισμόν...

kerberos-hellas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου